Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/3/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tulkošanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 16529,00 EUR
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala un Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 29.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2018. plkst.10:00. Lēmums pieņemts 24.04.2018., protokols Nr.5
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "Skrivanek Baltic", līgums par summu 16529,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_3_ESF.docx
Protokols_Nr.5_lemums.pdf
Ligums_SkrivanekBaltic_izraksts.pdf