Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: ŠN 2018/6-TEL
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Fiksēto telefonu sakaru pakalpojums
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 31.augustam
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CSC TELECOM", EUR 4024,58 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
Ligums_CSC_TELECOM_izraksts.pdf