Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/8
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglās automašīnas pilna servisa noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 27.08.2018. plkst.10:30. Iepirkums pārtraukts, lēmums 06.09.2018., protokols Nr.4
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_8.docx
Jautajums_papildu_informacija.docx
Protokols_Nr.4_lemums_izraksts.pdf