Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/15
Iepirkuma priekšmets un apjoms: "Programmatūras "4Hotel" un "4Restaurant" uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi"
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2019.gada 31.decembris
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 2018.gada 18.decembrī protokols Nr.4
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "4 Solutions", 12 000.00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Protokols_4_lemums_izraksts.pdf
Ligums.pdf