Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2019/1
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo veļas mazgāšanas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 14161.00 EUR
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 03.04.2019. līdz 01.04.2022.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.03.2019. plkst.11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17759
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Pārtraukts
Pievienotie dokumenti:
NAV