Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2019/2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo veļas mazgāšanas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 14161,00
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2022.gada aprīlis
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.04.2019. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19004
Pievienotie dokumenti:
NAV