Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/24
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Speciālista mācību pakalpojumi praktisko un teorētisko nodarbību apmācībā „B” kategorijas vadītājiem
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Iepirkums pārtraukts
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 2013.gada 28.februārī. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 25.februārim, plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pātraukts
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_2013_24.docx