Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/20
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mobilo sakaru nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: (2013.gada 01.marta līdz 2013.gada 28.02.2014.)
Lēmuma pieņemšanas datums: Līgums izbeigts 15.05.2013. (Līgums parakstīts 01.03.2013.)
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Latvijas Mobilais Telefons" - līdz 2999Ls
Pievienotie dokumenti:
NAV