Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/37
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Dubultu prospekts 59, Slokas iela 68, Jūrmala;
Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 22.marta līdz 2014.gada 21.martam
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: SIA Dezinfa, par Pakalpojuma vienu reizi par 1 m2 ir Ls 0,15 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV