Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/22-1ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Informatīvā atbalsta sistēma: Pedagogu un atbalsta personāla apmācība darbam ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 08.04.2013. līdz 30.06.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 2013. gada 15.martam
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs" - Ls 744,00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV