Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/20
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mobilo sakaru nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 15.maija līdz 2014.gada 14.maijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Līgums parakstīts 15.05.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Tele2"- Ls 352.96
Pievienotie dokumenti:
NAV