Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/57
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Veramo vārtu automatizācija
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 25.04.2013. līdz 24.05.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 2013.gada 15.aprīlim.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " VOJUKS" - Ls 524,79 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV