Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/76
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionāli ķīmisko līdzekļu iegāde trauku mazgājamām mašīnām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls1344,00
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 07.06.2013.plkst.:10.00, Lēmums 2013.gada 10.jūnijā
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Mayeri Professional, Ls 497,60
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_2013.docx
Izraksts_protokols_3.docx