Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/79
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Autoremonta pakalpojumi, virsbūves un dīzeļmotoru remonts, rezerves daļas
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls2240,00
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 14.06.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA ,,RAISER", Ls 2240,00
Pievienotie dokumenti:
NAV