Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/89
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mācību seminārs "Risku vadība"
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 248,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 23.07.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Valsts administrācijas skola, līgumcena bez PVN Ls 247,93
Pievienotie dokumenti:
NAV