Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/99
Iepirkuma priekšmets un apjoms: 1.drošības grupas medicīnas ierīču civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 50,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No 01.09.2013. līdz 31.08.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.08.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA", apdrošināšanas prēmija Ls 43,00
Pievienotie dokumenti:
NAV