Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/83
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektroenerģijas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 50 000,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas 61, Slokas 68, Dubultu pr.71, Dubultu pr.59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 01.10.2013. līdz 30.09.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 30.08.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA INTER RAO Latvia, līgumcena LVL 43 550,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti: