Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/108
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnas inventāra iegāde (iepirkuma priekšmets sadalīts 2 daļās)
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 1179,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 31.oktobris
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 24.09.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 24.09.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "K 4 Medical", līgumcena LVL 528,55; SAS "SLAUGIVITA", līgumcena LVL 534,25
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_108_p.docx