Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/106ESFORCAV
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Brošūru un bukletu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 174,00 (bez PVN)
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Pārtraukts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2013.gada 24.septembrim plkst.10:00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_106ES_FORCAVI.docx