Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/95
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Nomātās datortehnikas izpirkšana par atlikušo vērtību
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 66,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 11.09.2013. līdz 30.09.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.08.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība "CAPITAL", līgumcena LVL 66,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV