Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/104ESFORCAV
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Angļu valodas tulka pakalpojumi dokumentu tulkošanai
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 07.oktobra līdz 2014.gada 31.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 2013.gada 25.septembris, piedāvājumu iesniegšana līdz 2013. gada 23.septembrim, plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: IK "Jurlingva" - Ls450,00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV