Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/111
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Izšūšanas datorprogrammas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 661,00
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 30.11.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 18.10.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 16.10.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "SONIKA", līgumcena LVL 660,33 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx