Epidemioloģiskās drošības pasākumu plāni

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu Covid-19 izplatības laikā un mazinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras klientu, izglītojamo un darbinieku veselības apdraudējumu, pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 11.punktu un šo noteikumu aktuālajiem grozījumiem ir izstrādāti divi Sociālās integrācijas valsts aģentūras noteiktie pasākumu plāni:

  • "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma īstenošanas vietā";
  • "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no valsts budžeta līdzekļiem, maksas rehabilitācijas pakalpojuma, ambulatorā pakalpojuma un viesu izmitināšanas pakalpojuma īstenošanai Dubultu prospektā 71, Jūrmalā".