Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir pieejams daudzveidīgs izglītības programmu klāsts

Mācību programmu sadalījums pa izglītības veidiem:

Mācību programmu sadalījums pa interesēm:

Kā pieteikties mācībām?

 • Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem mācības ir bez maksas! Zvani +371 29187093 vai raksti ppn@siva.gov.lv.

Lai saņemtu valsts apmaksātas mācības, personai ar invaliditāti vispirms jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Tās ietvaros SIVA speciālisti izvērtē personas vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija personai ir vispiemērotākā.

Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīga skola

Mācību vide Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir īpaši draudzīga un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Līdztekus mācībām tiek piedāvāts saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu un nostiprinātu personas veselību, tādējādi paaugstinot tās dzīves kvalitāti.

Audzēkņiem

Kāpēc audzēkņi izvēlas Jūrmalas profesionālo vidusskolu?

 • Dažādas mācību formas – klātiene, neklātiene
 • Pieredzējuši, kvalificēti pedagogi un speciālisti
 • Radošas mācību metodes
 • Sakārtotas un mūsdienīgi aprīkotas mācību telpas un vide, kas pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos
 • Mācību bibliotēka ar jaunākajiem mācību materiāliem
 • Karjeras veidošanas speciālisti palīdz atrast prakses un darba vietas
 • Iespēja iesaistīties pašpārvaldē un pārstāvēt audzēkņu intereses, organizēt pasākumus
 • Daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, ekskursijas, tematiskie vakari u.c.
 • Mājīga dienesta viesnīca

Kāpēc mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā atbalsta audzēkņu vecāki?

Ilona Zemīte, datorsistēmu tehniķu audzēkņa Rinalda Zemīša māte:

Mācības šajā skolā izvēlējāmies, jo tā ir tuvu mūsu dzīves vietai, dēlam nav jāmēro liels attālums uz Rīgu, līdz ar to rodas laika un naudas ekonomija. Labas atsauksmes par skolu saņēmām arī no dēla drauga, kurš ieteica izvēlēties datorsistēmu tehniķa profesiju.

Kāpēc Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņus izvēlas darba devēji?

Andris Voltners, SIA „Elektro Bauska” vadītājs par JPV absolventu, elektrotehnikas meistaru Mārtiņu Škiparu:

Mūsu uzņēmums ieguvis labu profesionāli darbā ar elektrotehniku. Mārtiņš ir atsaucīgs un ļoti centīgs darbinieks.

Sadarbība

Jūrmalas profesionālā vidusskola sadarbojas ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, izglītojamajiem nodrošina prakses vietas.

Līdz šim veiksmīga sadarbība veidojusies ar tādiem darba devējiem kā Latvijas dzelzceļš, Lauku atbalsta dienests, Jūrmalas pilsētas dome, Maxima Latvija, VISION EXPRESS BALTIJA”, Rimi Baltic, Jūrmalas viesnīca Villa Joma, SPA hotelis Pegasa pils u.c.

Saņemtie Atzinības raksti un Pateicības

  Jūrmalas profesionālās vidusskolas pašvērtējuma ziņojumi: