Rehabilitācija par valsts līdzekļiem

Kontakti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Tālrunis: +371 67767045
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
E-pasts: registratura@siva.gov.lv

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu:

  • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kā pieteikties, skatīt šeit;
  • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Kā pieteikties, skatīt šeit;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Kā pieteikties, skatīt šeit;
  • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam. Kā pieteikties, skatīt šeit;
  • personām ar prognozējamu invaliditāti;
  • Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pieteikšanās ar attiecīgo dienestu norīkojumiem);
  • SIVA profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem (rehabilitācijas kurss saskaņā ar individuālajiem plāniem).