Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā š.g. 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!

I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus. Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus. Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”

Kustības "Dažādībā ir spēks" izveidotais video materiāls par SIVA vadības nostāju.

 

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

 

PSIHOLOGS

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā:
 • - veikt kognitīvo spēju izpēti, - noteikt klientu motivācijas līmeni, - izvērtēt klientu spējas iesaistīties apmācību procesā, - sadarbībā ar citiem speciālistiem noteikt klientam piemērotāko profesionālās rehabilitācijas programmu, - sagatavot atzinumu par katru klientu.
 • sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības;
 • veikt pētniecisko darbību, analizējot klientu plūsmu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu/neuzsākšanu, to cēloņus, sniegt priekšlikumus nodaļas darba pilnveidei.
 • Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts vai līgums ar psihologu-pārraugu;
 • vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klientiem;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.
 • Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 740.00 euro līdz 970.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polise.
 • Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

  Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 15.11.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

  Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

  PAVĀRA PALĪGS / VIRTUVES DARBINIEKS

  Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā 

  Galvenie pienākumi:

  • veikt produktu pirmapstrādi un sagatavju gatavošanu, piedalīties ēdienu sagatavošanā;
  • kvalitatīvi mazgāt traukus, katlus, grīdas un tml., palīdzēt citos virtuves darbos;
  • strādāt ar dārzeņu tīrīšanas un trauku mazgāšanas aprīkojumu. 

  Prasības:

  • pamata vai vispārējā vidējā izglītība;
  • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  • prasme strādāt komandā, strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  • prasmes pielietot virtuves darbinieka darbam nepieciešamo tehniku;
  • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī (1B vai A2);
  • vēlama pieredze profesijā vai līdzīgā darbā ne mazāk par 1 gadu. 

  Piedāvājam:

  • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā,
  • atalgojumu vidēji 530.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

  Darba vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala 

  CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.11.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

  Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa).

  ĀRSTS

  Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

  Galvenie pienākumi: 

  • klientu veselības, funkcionālā stāvokļa un līdzdalības potenciāla novērtēšana
  • individuālā rehabilitācijas plāna izveide un rehabilitācijas mērķa izvirzīšana
  • klienta veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā
  • korekti un savlaicīgi  dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai. 

  Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

  Prasības: 

  • ārsta grāds ar specializāciju specialitātē (var būt rezidents)
  • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
  • vēlams sertifikāts specialitātē
  • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
  • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
  • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
  • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
  • labas saskarsmes prasmes 

  Aģentūra piedāvā: 

  • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 835.00 euro līdz 1250.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

  Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

  SOCIĀLAIS DARBINIEKS

  Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

  Galvenie pienākumi:

  • identificēt klientu sociālās problēmas, sociālo situāciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
  • apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo problēmu mazināšanai un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
  • sadarbībā ar klientu izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
  • regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtēt personas individuālajā plānā noteikto mērķu izpildi;
  • veikt nepieciešamos ierakstus Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā;
  • sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, nepieciešamības gadījumā, klienta interesēs veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālajām iestādēm, t.sk. klienta dzīvesvietas sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām personām.

  Prasības:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
  • profesionālā pieredze sociālā darbā vai sociālo pakalpojumu sniegšanā;
  • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
  • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
  • prasme strādāt ar datoru (MS Office)
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
  • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

  Piedāvājam:

  • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku) profesionālā komandā,
  • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga no 720.00 līdz 850.00 euro  par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

  Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

  Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.11.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

  Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

  BASEINA ADMINISTRATORS

  Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku prombūtnes laiku) 

  Galvenie pienākumi:

  • Baseina un Tvaika pirts klientu apkalpošana;
  • Sagatavot baseina un tvaika pirts telpas pakalpojuma sniegšanai;
  • Ievērot un kontrolēt higiēnas prasību izpildi baseinā un tvaika pirtī;
  • Kontrolēt baseina un tvaika pirts izmantošanas noteikumu ievērošanu;
  • Nepieciešamības gadījumā sniegt klientam pirmo palīdzību; 

  Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

  Prasības pretendentam: 

  • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
  • Vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā baseinā;
  • Prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, Internet);
  • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1.pakāpe);
  • Vēlamas krievu valodas prasmes saziņas līmenī;
  • Prasme sniegt pirmo palīdzību (vēlams apliecinošs dokuments);
  • Spēja analizēt situācijas un pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta,
  • Spēja plānot un organizēt savu darbu, augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte. 

  Aģentūra piedāvā:

  • Darbu uz noteiktu laiku, pilnu darba slodzi (summētais darba laiks).
  • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 487.00 euro līdz 600.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas.
  • Patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. 

  Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 15.11.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 22337136 (Izolīna Loginova).

  MEDICĪNAS MĀSA

  Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

  Galvenie pienākumi: 

  • nodrošināt klientiem ārsta nozīmēto rehabilitācijas pakalpojuma izpildi.
  • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu situāciju gadījumā.
  • dokumentēt aprūpes procesu. 

  Prasības pretendentam:

  • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība.
  • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
  • sertifikāts pamatspecialitātē (vēlams ambulatorās vai internās aprūpes māsas specialitātē).
  • vēlams sertifikāts fizikālās un rehabilitācijas māsas apakš specialitātē.
  • vēlama darba pieredze rehabilitācijas jomā.
  • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office).
  • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe) un krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī.
  • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes.
  • precizitāte un pozitīva attieksme darba pienākumu veikšanā. 

  Aģentūra piedāvā:

  • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 601.00 euro līdz 970.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

  Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

  Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtīt personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

  Tālrunis informācijai:

  67771016, 22337136 (Tatjana Kuzņecova) tatjana.kuznecova@siva.gov.lv 

  67771016, 22337136 (Izolīna Loginova) Izolina.loginova@siva.gov.lv;

  ERGOTERAPEITS

  Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

  Galvenie pienākumi:

  • novērtēt klienta spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sociālās prasmes, kā arī vides faktoru ietekmi;
  • izvirzīt terapijas mērķi un sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu;
  • veicinātu personas neatkarību ikdienas nodarbēs;
  • izglītot un apmācīt personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai;
  • konsultēt klientu un tuviniekus par vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanu;
  • izvērtēt terapijas rezultātus, sniegt rekomendācijas funkcionālās neatkarības uzlabošanai/saglabāšanai personas dzīves vietā;
  • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanā personām ar invaliditāti, kuras vēlas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un sniegt rekomendācijas jaunas profesijas apgūšanai, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanai vai attīstīšanai.

  Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

  Prasības pretendentam:

  • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapeits;
  • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
  • sertifikāts specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību;
  • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām, krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
  • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
  • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
  • labas saskarsmes spējas;
  • prasme strādāt komandā;
  • spēja plānot un organizēt savu darbu.

   Aģentūra piedāvā

  • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

  Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 20.12.2019. elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 28260020 (Diāna Čunčule) vai 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova).

  VEĻAS MAZGĀTĀJS/GLUDINĀTĀJS

  Galvenie pienākumi:

  • veikt Aģentūras mīkstā inventāra, darbinieku spectērpu šķirošanu, attraipošanu, mazgāšanu un gludināšanu;
  • pieņemt netīro veļu un izsniegt tīro veļu;
  • veikt veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu. 

  Prasības:

  • pamata, vispārējā vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
  • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī (A1);
  • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  • spējas un vēlme strādāt komandā;
  • vēlama prasme strādāt ar veļas mazgāšanas, gludināšanas un ķīmiskās tīrīšanas iekārtām. 

  Piedāvājam:

  • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
  • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 450.00 euro līdz 530.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

  Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

  CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt pa e-pastu: personals@siva.gov.lv. vai iesniegt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015. Tālrunis informācijai: 29127949 (Aiga Grinsone)

  VIESMĪLIS

  Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku aizvietošanu)

  Galvenie pienākumi:

  • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
  • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
  • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

  Prasības:

  • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
  • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
  • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
  • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu. 

  Piedāvājam:

  • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā,
  • atalgojumu no 487.00 euro līdz 550.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

  Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala 

  CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.11.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

  Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa)

   

  Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.