Darbinieku kontaktinformācija

Direktore
Ilona Jurševska
Tālrunis: 67769890
E-pasts: ilona.jursevska@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 15:00 - 17:00
 
Direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā
Solveiga Kabaka
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
Uz pieņemšanu aicinām pieteikties pa tālr. 28661302
 
Direktora vietniece sociālās rehabilitācijas jomā
Daiga Reinberga
Tālrunis: 67771045
E-pasts: daiga.reinberga@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00 - 16:00
 
Direktora vietniece finanšu un IKT jomā
Gunta Apele
Tālrunis: 67771026; 67771025
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 15:00 - 17:00
 
Eksperts rehabilitācijas pakalpojumu attīstības jomā
Liene Saukuma
Tālrunis: 67771006
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
 
Finanšu nodaļa
Vadītāja Aida Krivāne
Tālrunis: 67767519
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Briede
Tālrunis: 26438904
E-pasts: jana.briede@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Šulte
Tālrunis: 67771044
E-pasts: ilze.sulte@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Klientu izmitināšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Kristīne Kalniņa
Tālrunis: 67771009
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītāja Ludmila Jefimova
Tālrunis: 67771013, 29256581
E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: otrdienās no 15:00 - 17:00

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: solvita.zviedre@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00 - 16:00
 
ESF projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001
Projekta vadītāja Andra Dietlava
Tālrunis: 26424041
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Koledža
Vadītāja Inguna Zuševica
Tālrunis: 67718107
E-pasts: inguna.zusevica@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: otrdienās no 10:00 - 12:00
 
Jūrmalas profesionālā vidusskola
Vadītāja Valda Puiše
Tālrunis: 26399684
E-pasts: valda.puise@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00
 
Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece
Tālrunis: 67811704
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 
Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Katrīna Sevruka
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 
Auto apmācības un pielāgošanas eksperts
Normunds Smiltnieks
Tālrunis: 26419288
E-pasts: normunds.smiltnieks@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 14:00 - 16:00

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Šternberga
Tālrunis: 67771024
E-pasts: dace.sternberga@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i. Eduards Aļševskis
Tālrunis: 26041800
E-pasts: eduards.alsevskis@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītājas Gaida Jevdokimova
Tālrunis: 67771007
E-pasts: gaida.jevdokimova@siva.gov.lv
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

SIVA atbalsta punkts Rēzeknē
Koordinatore Ārija Strade
Tālrunis: 26586952
E-pasts: arija.strade@siva.gov.lv
Adrese: Atbrīvošanas aleja 98-217 (Viesnīca "Latgale")
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 10:00 - 14:00
Trešdienās no 10:00 - 14:00
Piektdienās no 12:00 - 14:00