Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Projekta prasmju programmas

 

 

 

 

Citas Jūrmalas profesionālās vidusskolas piedāvātās profesionālās vidējās izglītības programmas aicinām skatīt šeit!

Aktivitātes

Vasaras noslēgumā ESF projekta dalībnieku 10.izlaidums! (30.08.2019.)

ESF projekta Profesionālās tālākizglītības programmu “Galdnieku palīgs” un “Florists” audzēkņi prakses vietās! (03.07.2019.)

SIVA projektam astotais izlaidums! (29.04.2019.)

Nāc mācīties! (05.04.2019.)

Rekreācija - fizisko un garīgo spēju atjaunošana personām ar invaliditāti (04.04.2019.)

Nāc mācīties! (05.03.2019.) par dārzkopi vai par noliktavas darbinieku.

Radošuma svētki SIVA - septītais ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" īstenoto programmu izlaidums (22.02.2019.)

SIVA projektam 2018.gadā seši raženi absolventu izlaidumi! (15.01.2019.)

Nāc mācīties! (03.01.2019.)

SIVA piepilda sen lolotu sapni! (21.11.2018.)

Pasākuma “CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS” kopsavilkums (30.10.2018.)

Pasākuma dalībnieku prezentācijas aicinām skatīt šeit:
1. Deinstitucionalizācijas plāna realizēšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
2. Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darba devējiem un personām ar invaliditāti.
3. Eiropas Sociālā fonda projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošanas gaita.
4. Profesionālās piemērotības noteikšana.
5. Jūrmalas Profesionālās vidusskolas izglītības programmas.
6. SIVA Koledžas filma.
7. Uzņēmējdarbība Zemgales reģionā.
8. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā.
9. “KK OriginalDesign” Jautri un koši – trenažieri bērniem ar kustību traucējumiem!
10. Par dažādības politiku – RIMI Latvija.
11. Darba vide personām ar funkcionāliem traucējumiem, pielāgošanas iespējas.

Lietu kārtības svētki SIVA! (26.10.2018.)

Infografika "Es varu!"

SIVA sadarbībā ar vietējo veikalu “Top” īsteno prasmju apmācību programmas (18.09.2018.)

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums! ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (01.08.2018.)

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (15.05.2018.)

SIVA pasākumu programmu 18.un 19. maijā skatīt šeit.

Vidzemes reģiona darba devējus informēs par personu ar invaliditāti vai personu ar garīga rakstura traucējumiem prasmēm un iespējām darba tirgū (10.05.2018.)

SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai (13.03.2018.)

SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

Profesionālās piemērotības noteikšana

Lai pieteiktos profesionālās piemērotības noteikšanai, aicinām aizpildīt iesniegumu!

Kontaktinformācija

 

Projekta vadītāja Andra Dietlava

e-pasts: Andra.Dietlava@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta vecākais eksperts Dace Apine

tālrunis: +371 26385047

e-pasts: Dace.Apine@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta izglītības metodiķis Ilze Ločmele

tālrunis: +371 27064068

e-pasts: Ilze.Locmele@siva.gov.lv  

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta jurists/iepirkumu speciālists Mārīte Kamerāde

tālrunis: +371 29459928

e-pasts: Marite.Kamerade@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta finanšu speciālists Vera Asare

e-pasts: Vera.Asare@siva.gov.lv

adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Tatjana Vologžaņina

e-pasts: Tatjana.Vologzanina@siva.gov.lv

adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta karjeras konsultants Inese Andrejeva

tālrunis: +371 27048417

e-pasts: Inese.Andrejeva@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta psihologs Edvarts Stelmakers

tālrunis: +371 27003892

e-pasts: Edvarts.Stelmakers@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta sociālais darbinieks Vadims Hotuļovs

tālrunis: +371 20011645
e-pasts: Vadims.Hotulovs@siva.gov.lv
adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta sociālais aprūpētājs Dace Dzelme

e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta ārsts Jevgēnijs Šusts

tālrunis: +371 26316935

e-pasts: Jevgenijs.Susts@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta fizioterapeits Kristīne Dzenava

e-pasts: Kristine.Dzenava@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta ārsts - psihiatrs Danuta Kandele

e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015