SIVA projektam 2018.gadā seši raženi absolventu izlaidumi!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA)  īstenotajam ESF projektam “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) 2018.gads bijis ražīgs un svētkiem bagāts – aizvadīti seši skaisti izlaidumi.

 

Esam gandarīti par sasniegto – 2018.gadā Projekta ietvaros mācības SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā pabeidza 48 personas ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem:   

 1. 2018.gada maijā sveicām pirmo izlaidumu Projekta prasmju apmācību programmas “Ielu slaucīšana, lapu grābšana” 2 absolventēm.
 2. Jūnijā izlaidumu svinēja 5 dalībnieki neformālās izglītības prasmju programmās “Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana” un “Dārzeņu mizošana”.
 3. Augustā Projekta programmas absolvēja 12 dalībnieki - 7 jaunie floristi un 5 prasmju programmu dalībnieki, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā”.
 4. Septembrī priecājāmies izlaidumā par 10 absolventiem – 5 jaunajiem dārzkopjiem un 5 neformālās izglītības prasmju programmu “Koka grebšana”, “Dāvanu noformēšana”, “Zeķu, cimdu adīšana” absolventiem.
 5. Oktobrī  izlaidumu svinējām 12 Projekta dalībniekiem - tālākizglītības programmas“Lietvedis”  četri absolventi un neformālās izglītības prasmju programmu “Dārza ravēšana”, “Preču ievietošana tirdzniecības zālē”, “Stādu sagatavošana un podošana”, “Dārzeņu stādīšana” un “Augļu un dārzeņu šķirošana”  astoņiem dalībniekiem.
 6. 2018.gada 20.decembrī mācības beidza 7 Projekta dalībnieki - 4 dalībnieki tālākizglītības programmā “Noliktavas darbinieks” un neformālo prasmju programmu “Stādu sagatavošana un podošana”, “Zaru vākšana, kokmateriālu sagatavošana” 3 dalībnieki.

 

Apsveicam Projekta dalībniekus ar apliecību saņemšanu un jaunu profesionālo prasmju iegūšanu!

 

 

Plānots, ka 2019.gadā dalību Projektā pabeigs vēl 52 personas, līdz 2020.gadam nodrošinot profesionālo rehabilitāciju 100 dalībniekiem ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Interesentiem – pieteikšanās elektroniski sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 27064068.

 

ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura

traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" eksperts,

2019.gada janvāris

Nāc mācīties!

 

 

MĀCIES 6 MĒNEŠUS UN KĻŪSTI PAR KVALIFICĒTU DĀRZKOPI

PIEMĒROTĪBAS NOTEIKŠANA: 
22.JANVĀRĪ
19.FEBRUĀRĪ
12.MARTĀ

MĀCĪBU SĀKUMS: 25. MARTĀ

ZVANI UN PIESAKIES! TĀLRUNIS: + 371 26385047

 

KAM? Personām ar I vai II grupas invaliditāti no 15 gadiem līdz pensijas vecumam

KUR? Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Slokas ielā 61, Jūrmalā

KO TU IEGŪSI?   PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU

 • Teorētiskās un praktiskās mācības pielāgotā vidē
 • Profesionālās kvalifikācijas apliecību

MĀCĪBU LAIKĀ BEZ MAKSAS TU SAŅEMSI:

 • Dzīvošanu labiekārtotā dienesta viesnīcā
 • Ēdināšanu 3x dienā
 • Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un atbalstu
 • Sociālo rehabilitāciju
 • Atbalstu iekārtošanai darbā
 • Brīvā laika pasākumus
ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1./16/I/001
 
 

SIVA piepilda sen lolotu sapni!

SIVA īsteno sen plānotu inovāciju – speciālistu darbam iegādāta Eiropā pazīstamā darbspēju novērtēšanas metode MELBA & IDA

 • Tagad arī Latvijā

Ar autortiesībām un Eiropas preču zīmes tiesībām aizsargāto metodi MELBA© &IDA© uztur Vācijas uzņēmums MIRO GmbH, to plaši izmanto Vācijā, Anglijā, Somijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā, Slovēnijā un Slovākijā. Šā gada novembrī metodes latviešu valodas versija nonākusi arī Latvijā - Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

 • MELBA© & IDA© iespējas

MELBA© & IDA© izmantošana ir daudzveidīga – to pielieto, lai sekmētu darbā pieņemšanas procesu atbilstoši klienta spējām un darba prasībām, lai risinātu profesionālās integrācijas jautājumus, to izmanto medicīniski profesionālajā rehabilitācijā, darba vietu radīšanā un darbinieku pārkvalifikācijā, lai atbalstītu cilvēkus pārejas posmā no skolas uz darba un no darba uz pensionēšanās vecumu, kā arī, lai palīdzētu diskriminācijas riskiem pakļautajām sabiedrības grupām, t.sk. personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, iekļauties darba vidē.
Vairums Latvijā pielietotās darbspēju novērtēšanas metodes ir morāli novecojušas. Latvijā līdz šim profesionālās piemērotības noteikšanas procesā izmantotās metodes (piemēram Dž. Holanda, Amthaura tests) nav pietiekami pilnīgas, lai daudzpusīgi novērtētu personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācijas iespējas darba tirgū. Nepietiek, ja profesionālās piemērotības noteikšanā tiek novērtētas tikai personas intelektuālās spējas. Personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem ir nepieciešams novērtēt arī kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas prasmes un darba prasmes, kas ļauj precīzāk novērtēt personas atbilstību izvēlētām profesionālām izglītības programmām. Tādēļ SIVA izmantojusi iespēju iegādāties jaunu novērtēšanas metodi, kuras izmantošana palīdzēs novērtēt indivīda spējas plašākā diapazonā - jauna konceptuāla pieeja personas izvērtēšanā, koncentrējoties uz tā spējām, nevis darbspēju ierobežojumu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu profesionālo rehabilitāciju.

 • Sertificēti SIVA speciālisti darbam ar MELBA© & IDA©

SIVA ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” personāls, 2016. un 2017.gadā apmeklējot Lietuvas un Vācijas rehabilitācijas centrus, iepazina metodes priekšrocības, kā arī guva apstiprinājumu, ka ar metodi var strādāt dažādi speciālisti, kas nodrošina profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Darbu ar MELBA© & IDA© no 7.-14. novembrim sešu dienu mācībās apguva vairāki eksperti – SIVA psihologi, karjeras konsultanti, ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki un pedagogi.
Sertifikācija noslēgusies un uzsākta metodes MELBA© & IDA© aprobēšana darbā ar SIVA klientiem kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" eksperts, 2018. gada 21. novembrī

Papildus uzziņai:

 • Metode ieviesta: ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros
 • Metodes apraksts: https://www.miro-gmbh.de/de/was-uns-ausmacht/internationales/
 • MELBA© & IDA© autors Miro GmbH, pasūtītājs Vācijas Federālā Darba un sociālo lietu ministrija, atbalstītājs Vestfālenes-Lipes apgabala pašvaldību apvienība;
 • Pateicība: apmācību nodrošinājumā Miro GmbH izpilddirektorei Dr.Anke Kleffmann un tulkojuma veikšanā SIA “Skrivanek Baltic”

Pasākuma “CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS” kopsavilkums

SIVA pasākuma “CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS” kopsavilkums

2018.gada 30.oktobrī Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros notika informatīvs pasākums, kopā aicinot darba devējus, Jelgavas pilsētas un novada, kā arī Dobeles, Jēkabpils, Bauskas u.c. sociālās jomas speciālistus, nevalstiskās organizācijas, kā arī personas ar invaliditāti.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties vairākas aktuālas prezentācijas par personu ar invaliditāti nodarbinātību, uzņēmumu iesaisti un to nodarbinātības politiku, kā arī būtiskākos nosacījumus subsidēto darba vietu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Īpaši atzinīgi pasākuma apmeklētāji novērtēja iedvesmas stāstus - Ģirts Toms Klampis stāstīja par savu izveidoto sociālo uzņēmumu SIA "KK Original Design", kurā izgatavo pārvietošanās palīgierīces cerebrālās triekas skartiem bērniem, pieredzē par dzīves situācijas radītu ideju, pārvarētajām grūtībām un uzņēmuma “Koka laivas” attīstību dalījās Martinsonu ģimene.

Dalībnieku prezentācijas skatīt šeit:
1. Deinstitucionalizācijas plāna realizēšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
2. Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darba devējiem un personām ar invaliditāti.
3. Eiropas Sociālā fonda projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un
sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošanas gaita.

4. Profesionālās piemērotības noteikšana.
5. Jūrmalas Profesionālās vidusskolas izglītības programmas.
6. SIVA Koledžas filma.
7. Uzņēmējdarbība Zemgales reģionā.
8. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā.
9. “KK OriginalDesign” Jautri un koši – trenažieri bērniem ar kustību traucējumiem!
10. Par dažādības politiku – RIMI Latvija.
11. Darba vide personām ar funkcionāliem traucējumiem, pielāgošanas iespējas.

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) eksperte Ilze Ločmele sivaprojekts@siva.gov.lv; mob. tālrunis 27064068

Lietu kārtības svētki SIVA!

Lietu kārtības svētki SIVA!

ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola 2018. gada 26. oktobrī aizvadīja jau piekto izlaidumu un šoreiz to nodēvēja par “Lietu kārtības svētkiem”. Lietu kārtību savās nākotnes darba vietās nodrošinās profesionālās tālākizglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Lietvedis” absolventi un neformālās izglītības prasmju programmu “Dārza ravēšana”, “Preču ievietošana tirdzniecības zālē”, “Stādu sagatavošana un podošana”, “Dārzeņu stādīšana” un “Augļu un dārzeņu šķirošana” dalībnieki.

Lietveži mācības uzsāka 2017.gada 23.oktobrī un mācības ilga 12 mēnešus (1920 stundas). Vairāk par mēnesi topošie lietveži aizvadīja prakses vietās uzņēmumos. Praksēm noslēdzoties, audzēkņi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu, ko visi dalībnieki nokārtoja labi un teicami. Eksāmena komisija atzinīgi novērtēja lietvežu iegūtās zināšanas un veikumu.

Vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas projekta dalībnieki saņems atbalstu darba meklēšanā.

Absolventiem novēlam veiksmīgi uzsākt darba gaitas!

 

 

 

"Es varu!"

  

SIVA sadarbībā ar vietējo veikalu “Top” īsteno prasmju apmācību programmas

Īstenojam prasmju apmācību programmu roku rokā ar vietējo uzņēmumu.

 Esam patiesi gandarīti par  darba devēju atsaucību un novērtējam doto iespēju ESF projekta dalībniekiem darba vidē apgūt preču izvietošanas un augļu un dārzeņu šķirošanas prasmes (prasmju programmas “Preču ievietošana tirdzniecības zālē” un “Augļu un dārzeņu šķirošana”).

Pateicoties ESF projekta pedagogu iniciatīvai un SIA “LM Jūrmala” atbalstam,  praktiskās nodarbības notiek Jūrmalas veikalā “TOP”, kas atrodas Dubultos.

Prasmju dalībnieki  mācās un praktiski apgūst iemaņas šķirot preces un pārskatīt realizācijas termiņus precēm, sagatavot tirdzniecībai un glīti sakārtot augļu un dārzeņu stendus.

SIA “LM Jūrmala” valdes loceklis Indulis Zeps uzsver, ka veikalā katras darba rokas ir nozīmīgas, jo, kā jau daudzi uzņēmumumi, arī veikalu ķēde “TOP” sastopas ar darbinieku trūkumu. Ikvienai personai ar invaliditāti gan jāatrod individuāla pieeja – bieži vien darbiniekiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem katra diena sākas ar apmācībām un jau iemācītā atkārtošanu.

Darba devējs priecātos par valsts atbalstu, lai  personām ar invaliditāti būtu  asistents vai mentors, kas prastu paskaidrot, atbalstīt un izvērtēt dažādas ar slimību saistītas situācijas, tādējādi veicinot uzņēmējus veidot darba vietas personām ar invaliditāti. 

Indulis Zeps  atklāj, ka ik gadu  veikals “TOP” nodarbina vidēji četras personas ar invaliditāti, katru gadu ir arī kāds, kurš mācījies SIVA. Šogad uzņēmums piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti 2018”, kuras laikā iepazīstinās ar darba vidi savā nozarē trīs darba meklētājus. 

ESF projekts izstrādājis piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju programmas personām ar smagu invaliditāti un/ vai garīga rakstura traucējumiem. ESF projekta mērķis ir veidot sadarbību ar darba devējiem un sniegt atbalstu projekta dalībniekiem, kuri pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē un  nodarbinātībā.  ESF projekta lielākais izaicinājums - apmācītās personas integrēt darba tirgū.

Atsaucīgi darba devēji ir stūrakmens turpmākai sadarbībai! 

1 ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

2 Sociālās integrācijas valsts aģentūra

 
 
 
 

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums!

F projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

2018.gada 1.augustā SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā atzīmējām “Rožu svētkus” - profesionālās programmas “Floristu pakalpojumi” izlaidumu.  Savu izlaidumu rožu noskaņās svinēja arī neformālās izglītības prasmju programmu “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā” dalībnieki.
Astoņiem skaistā aroda - florists - absolventiem mācības ilga 12 mēnešus (1920 stundas), kvalifikācijas eksāmenu visi dalībnieki nokārtoja ar izcilu un teicamu vērtējumu. Eksāmena komisija atzinīgi novērtēja floristu veikumu. Komisijas sastāvā bija eksperti no Amatniecības kameras, kuri var lepoties ar ilgstošu floristu pieredzi un šī skaistā aroda iedibināšanu Latvijā.
Floristikas pakalpojumi ir ļoti pieprasīta SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību programma, kuras laikā dalībnieki ar smagu invaliditāti iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas un pieredzi divu mēnešu praksē pie darba devēja.
Skolas administrācija īpaši gandarīta ir par absolventi, kura nokārtoja eksāmenu ar vērtējumu 10 balles un ir jau uzsākusi darba attiecības. Pārējie programmas dalībnieki turpinās darba gaitas prakses vietās vai turpinās mācības.
Izlaidumu 1.augustā svinējām arī pieciem prasmju programmu dalībniekiem, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā”. Šie jaunie cilvēki, kuriem mācības ilga četrus mēnešus, vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas saņems  atbalstu darba meklēšanā.
 

Absolventi - apsveicam ar diplomu un apliecību saņemšanu, esiet neatlaidīgi, pieņemiet jaunus izaicinājumus un pārvariet rožu kaprīzes savā ceļā – jums viss izdosies!

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”

2018.gada 14.maijā sirsnīgā un dziedošā atmosfērā svinējām pirmo izlaidumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) prasmju apmācību programmas “Ielu slaucīšana, lapu grābšana” absolventēm.

 

Mūsu absolventes mācības uzsāka šī gada 23.janvārī un 7.februārī. Četru mēnešu profesionālās rehabilitācijas programmā audzēknes apguva amata mācību, saskarsmes prasmes, veselīga dzīvesveida pamatus, sabiedrības un cilvēka drošību. Mērķa realizēšanai projekts vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas audzēknēm sniegs savu atbalstu darba meklēšanā.

Apsveicam ar apliecību saņemšanu! Priecājamies kopā ar jums un vēlam veiksmi, atrodot darbu privātajos vai valsts uzņēmumos, kur notiek teritoriju sakopšanas darbi!

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums! ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”(01.08.2018.)

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (15.05.2018.) SIVA pasākumu programmu 18.un 19. maijā skatīt šeit.

Vidzemes reģiona darba devējus informēs par personu ar invaliditāti vai personu ar garīga rakstura traucējumiem prasmēm un iespējām darba tirgū (10.05.2018.)

SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai (13.03.2018.)

SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Andra Dietlava

e-pasts: Andra.Dietlava@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta vecākais eksperts Dace Apine

Kontakttālrunis: +371 26385047

e-pasts: Dace.Apine@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta eksperts Ilze Ločmele

Kontakttālrunis: +371 27064068

e-pasts: Ilze.Locmele@siva.gov.lv  

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta jurists/iepirkumu speciālists Mārīte Kamerāde

Kontakttālrunis: +371 29459928

e-pasts: Mārīte.Kamerāde@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta finanšu speciālists Vera Asare

e-pasts: Vera.Asare@siva.gov.lv

Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina

e-pasts: Tatjana.Vologzanina@siva.gov.lv

Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs

Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta karjeras konsultants Inese Andrejeva

Kontakttālrunis: +371 27048417

e-pasts: Inese.Andrejeva@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta psihologs Edvarts Stelmakers

Kontakttālrunis: +371 27003892

e-pasts: Edvarts.Stelmakers@siva.gov.lv

Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

 

Projekta sociālais darbinieks Vadims Hotuļovs

Kontakttālrunis: +371 20011645
e-pasts: Vadims.Hotulovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015