Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem

Kontaktinformācija:

Eksperte Ina Grēfa
Tālrunis: 67771043
E-pasts: Ina.Grefa@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Sarmīte Voitkeviča
Tālrunis: 67771018
E-pasts: Sarmite.Voitkevica@siva.gov.lv