Aktualitātes

Diskusijas Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti

04-12-2019 09:44

3.decembrī, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uz diskusiju pulcējās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) mācībspēki, darbinieki, audzēkņi un studenti, lai runātu par dažādām sadzīviskām situācijām un faktoriem, kas ietekmē personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Diskusijā piedalījās arī Labklājības ministrijas pārstāvji – Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākais referents E.Grāvelis un Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte I.Martinsone.

Sarunā SIVA izglītības iestāžu audzēkņi norādīja uz vairākām būtiskām grūtībām ar kurām ikdienā nākas saskarties (piem., apgrūtināto pārvietošanos ar sabiedrisko transportu un iespēju cilvēkam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, uzpildīt degvielu) un neērtām situācijām (piem., par došanos uz teātri, bet bez iespējas to skatīt, jo pasākuma norises vietā nav nodrošinātas piekļuves iespējas cilvēkam ratiņkrēslā). Lai rastu risinājumu, audzēkņi sniedza savus priekšlikumus un savu redzējumu, kā šīs grūtības un neērtās situācijas varētu mazināt.

    

Savukārt, Labklājības ministrijas pārstāvji klātesošos informēja gan par būtiskākajām izmaiņām Latvijas likumdošanā: izmaiņām Darba likumā, Invaliditātes likumā, asistenta pakalpojuma nodrošināšanu u.c.

 

Noslēgumā diskusijas dalībnieki vienojās priekšlikumus apkopot un nosūtīt gan Labklājības ministrijai, gan Jūrmalas domei, gan uzņēmējiem.

Daloties ar pieredzes stāstiem - gan negatīviem, gan pozitīviem, mēs kopīgi varam meklēt un arī atrast risinājumus, kā uzlabot ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas!

Iet atpakaļ