Aktualitātes

SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas

05-01-2018 11:49

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros  sadarbībā ar SIA “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” ir izstrādātas  35 jaunas prasmju programmas, kas piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Prasmju programmas izstrādātas sešās pamatgrupās – neformālās izglītības programmas  atvasinātas no profesionālajām izglītības programmām  “Florists”, “Lietvedis”, “Dārzkopis”, “Galdnieka palīgs”, “Noliktavas darbinieks”  un no amatniecības un vienkāršo profesiju  grupām. 

Prasmju programmu saturā paredzēts vismaz 60 % praktiskās nodarbības, tajā skaitā pieredzes gūšana darba vidē.

Prasmju apmācību programmās pirmie dalībnieki SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā mācības uzsāks jau janvārī.

Programmu īstenošanā paredzēta  individualizēta pieeja (grupā līdz divām personām), atkarībā no darba prasmju apgūšanas specifikas,  neformālajās izglītības  programmās mācības paredzētas   no četriem mēnešiem līdz pat vienam gadam.

Mācību laikā nodrošināts komplekss sociālās rehabilitācijas atbalsts, regulāras psihologa un karjeras konsultanta konsultācijas, dalībniekiem  nodrošināti arī nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana dienesta viesnīcā un ēdināšana.

Lai pieteiktos prasmju apmācību programmu apguvei, aicinām zvanīt – 26385047 vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi sivaprojekts@siva.gov.lv.

Iet atpakaļ