Aktualitātes

SIVA Koledža studiju procesu īsteno attālināti

08-04-2020 13:35

Laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un mācības visās izglītības iestādēs valstī norit attālināti, arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas studiju darbs nav apstājies. Studenti un mācībspēki strādā ar dubultu atdevi, jo šajā situācijā mācamies mēs visi – gan studenti, gan pasniedzēji, gan Koledžas administrācija. Jāatrod labākie tehnoloģiskie risinājumi, lai ikvienam uzdevumi ir saprotami, lai savlaicīgi būtu apgūti studiju programmas priekšmeti un veiksmīgi tiktu nokārtoti pārbaudījumi.

 

Savukārt, mācībspēki arvien mēģina atrast radošus risinājumus uzdevumu satura veidošanā, lai studējošie nepagurtu un saglabātu motivāciju studēt. Piemēram, studiju programmas “Lietišķo sistēmu programmatūra” vadītājs atradis risinājumus, kā studijas attālināti nodrošināt neredzīgam studentam. Tas, protams, ir pasniedzēja individuāls darbs ar studentu, bet vienlaikus tas ir abpusējs mācīšanās process, kurā ieguvēji ir visi.

Ikdienas studiju procesā atbalstu studentiem sniedz karjeras konsultants, sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits un citi specialisti. Attālinātās mācīšanās laikā sociālā darbinieka un karjeras konsultanta atbalsts ir nenovērtējams. Šie speciālisti ciešā sadarbībā ar pasniedzējiem un Koledžas vadītāju seko studentu studiju veiksmēm un neveiksmēm, lai savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu.

Koledžas komandas pirmais lielākais izaicinājums būs 15.aprīlī - kvalifikācijas prakses aizstāvēšana attālināti. Plānots, ka attālināti tiešsaistē strādās gan studenti, gan prakses aizstāvēšanas komisija. Tehnoloģiskie risinājumi ir atrasti, testēšana veikta - esam gatavi pirmajam lielākajam pārbaudījumam!

Darbs bez pārtraukuma norit arī Koledžas vadībai - īpaši liels izaicinājums šajā situācijā ir nodrošināt studiju nepārtrauktību un vēl kvalitatīvi sagatavoties studiju virzienu akreditācijai.

Darba organizācijā ārkārtējās situācijas laikā saskatām nevis problēmu, bet jaunus izaicinājumus, gūstot jaunu pieredzi, kas attīsta mūs un SIVA pakalpojumus!

Iet atpakaļ