Konsultatīvā padome

Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome (Padome) dibināta 2014.gada 29.septembrī, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.

Padomes mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, starptautisko partneru, cilvēku ar invaliditāti un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību, kas sekmētu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos un iespēju pilnvērtīgi iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tai skaitā integrēties darba tirgū.

Padomes nolikums:

2. Grozījumi 17.10.2017.
3. Grozījumi 31.05.2019.
 
Padomes dalībnieki:
 • Apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs;
 • Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs;
 • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētājs;
 • Latvijas Nedzirdīgo savienības valdes priekšsēdētājs;
 • Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājs;
 • Cilvēku ar invaliditāti pielāgotā sporta pārstāvis;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;
 • Labklājības ministrijas ministra biroja pārstāvis;
 • Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors;
 • Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora vietnieks sociālās rehabilitācijas jomā;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora vietnieks profesionālās rehabilitācijas jomā;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktors.
Padomes sēžu protokoli: