Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā š.g. 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!

I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus. Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus. Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”

Kustības "Dažādībā ir spēks" izveidotais video materiāls par SIVA vadības nostāju.

 

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

 

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā

Galvenie pienākumi

 • Pārvadāt izglītojamos, Aģentūras darbiniekus, mazgabarīta kravas.
 • Aizpildīt transportlīdzekļa ceļazīmi.
 • Sagatavot automašīnu tehniskajai apskatei, veikt automašīnas sīkos remontdarbus un regulāro apkopi.

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
 • Automobiļa vadītāja darba pieredze (praktiskā) ne mazāk kā 5 gadi.
 • Tiesības vadīt attiecīgo autotransportu (kategorijas B, D1, D, C1, C, vēlams BE).
 • Sertifikāts profesionālā vadītāja apmācībā (95 kods).
 • Latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī (A līmenis 2.pakāpe).
 • Spēja strādāt komandā, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Piedāvājam:

 • Darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši.
 • Summēto darba laiku.
 • Stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 550.00 euro līdz 700.00 euro (41.saime II līmenis, 6.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 03.01.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv ar norādi “Automobiļa vadītājs – pretendents” vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 29126567 (Eduards Jefimovs). Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klientu sociālās problēmas, sociālo situāciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
 • apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo problēmu mazināšanai un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • sadarbībā ar klientu izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
 • regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtēt personas individuālajā plānā noteikto mērķu izpildi;
 • veikt nepieciešamos ierakstus Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā;
 • sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, nepieciešamības gadījumā, klienta interesēs veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālajām iestādēm, t.sk. klienta dzīvesvietas sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām personām.

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālā darbā vai sociālo pakalpojumu sniegšanā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office)
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku) profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga no 720.00 līdz 850.00 euro  par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 20.12.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

ĀRSTS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi: 

 • klientu veselības, funkcionālā stāvokļa un līdzdalības potenciāla novērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna izveide un rehabilitācijas mērķa izvirzīšana
 • klienta veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā
 • korekti un savlaicīgi  dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai. 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības: 

 • ārsta grāds ar specializāciju specialitātē (var būt rezidents)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • vēlams sertifikāts specialitātē
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
 • labas saskarsmes prasmes 

Aģentūra piedāvā: 

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 835.00 euro līdz 1250.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

MEDICĪNAS MĀSA

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi: 

 • nodrošināt klientiem ārsta nozīmēto rehabilitācijas pakalpojuma izpildi.
 • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu situāciju gadījumā.
 • dokumentēt aprūpes procesu. 

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība.
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • sertifikāts pamatspecialitātē (vēlams ambulatorās vai internās aprūpes māsas specialitātē).
 • vēlams sertifikāts fizikālās un rehabilitācijas māsas apakš specialitātē.
 • vēlama darba pieredze rehabilitācijas jomā.
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office).
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe) un krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī.
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes.
 • precizitāte un pozitīva attieksme darba pienākumu veikšanā. 

Aģentūra piedāvā:

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 601.00 euro līdz 970.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtīt personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai:

67771016, 22337136 (Tatjana Kuzņecova) tatjana.kuznecova@siva.gov.lv 

67771016, 22337136 (Izolīna Loginova) Izolina.loginova@siva.gov.lv;

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.