Profesionālās piemērotības noteikšana

Kontakti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Tālrunis: + 371 29249084, +371 29187093
E-pasts: siva@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015

Par Profesionālo piemērotību varat mums elektroniski uzdot jautājumu, aizpildot formu šeit!

Profesionālās piemērotības noteikšana ir profesionālās rehabilitācijas pakalpojums par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Vide Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Profesionālās piemērotības notiekšana tiek organizēta arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punktos Latvijas reģionos, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Vairāk informācijas: Atbalsta punkti Latvijā.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālistu komanda noskaidro personas:

 • interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām, profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju mācīties – noskaidro individuālās pārrunās un grupu darbā;
 • veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā valsts apmaksā:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošanu.

Valsts apmaksāts profesionālās piemērotības noteikšanas periods var būt līdz 3 vai 10 dienām:

 • līdz trīs dienām personām, kuras vēlas un var apgūt tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;
 • līdz desmit dienām personām, kuras vēlas apgūt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Koledžā. 

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu;
 • ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte;
 • pašvaldības sociālā dienesta izstrādātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 • ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju (uzrādot oriģinālu);
 • uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja ir mainīts uzvārds.
 • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Ierodoties uz vietas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību.

Pieteikties profesionālās piemērotības noteikšanai iespējams:

 • personīgi iesniedzot dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās Slokas ielā 68, Jūrmalā, 204.telpā;
 • pa pastu, nosūtot nepieciešamo dokumentu kopijas;
 • elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izņēmuma gadījumos pieļaujams, ka persona profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanai piesakās pa tālruni + 371 29249084, +371 29187093 un ar dokumentiem ierodas Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās Jūrmalā, Slokas ielā 68 profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas pirmajā dienā.

Profesionālās piemērotības noteikšanas grafiks 2017. gadam:

Jūs varat pietekties profesionālās piemērotības noteikšanai, nospiežot uz saites:

Satiksme:

 • ar maršruta taksometru Rīga-Valteri-Sloka līdz pieturai Koledža vai Rīga-Dubulti, tālāk ar 8. autobusu vai 7. mikroautobusu līdz pieturai Koledža.
 • ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 8. autobusu vai 7. mikroautobusu līdz pieturai Koledža.

Profesionālā piemērotības noteikšana tiek piedāvāta arī cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti.