Kā pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumam?

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas personai sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa;
  • izraksts (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir ierakstīta rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīts tās saņemšanas mērķis.

Pakalpojumu var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, ja:

  • personas funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 6 punktiem;
  • persona ar funkcionēšanas traucējumiem saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
  • personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe.

Ja sociālo rehabilitāciju var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, piesakoties pakalpojumam, personas dokumentiem jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai cits dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus.

Kontaktinformācija:

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa - tālr. 67771037 (jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, rindu u.tml.), e-pasts: siva@siva.gov.lv.

Noderīga informācija klientiem