Lūdzam ņemt vērā, ka no 2024. gada 1. februāra turpmāk visa gada garumā ir jāmaksā nodeva par iebraukšanu Jūrmalā īpašā režīma zonā!

Lai iebrauktu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā, ar 2024. gada 1. februāri nepieciešams iegādāties caurlaidi. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem ir iespēja saņemt vienu bezmaksas caurlaidi, aizpildot pieteikumu e-pakalpojumu portālā https://epakalpojumi.jurmala.lv/.

Bezmaksas caurlaide izmantojama TIKAI VIENU REIZI - ierodoties uz pakalpojumu. Pakalpojuma uzsākšanas dienā pēc reģistrēšanās pakalpojumam Aģentūra veiks bezmaksas caurlaides apstiprinājumu e-pakalpojumu portālā.

caurlaide_Jurmala

Ja personīgu apsvērumu dēļ pakalpojuma saņemšanas laikā jāizbrauc no Jūrmalas pilsētas īpašās režīma zonas, atgriežoties jāmaksā 3,00 EUR (viena diena bez iebraukšanas reižu ierobežojuma) saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”.

Pilna informācija par caurlaidēm pieejama šeit.

Saņemot SIVA sniegtos pakalpojumus, klientiem jāievēro Iekšējās kārtības noteikumi: 

Iekšējās kārtības noteikumi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma klientiem

Personām, kuras saņem no valsts budžeta finansētu sociālo rehabilitāciju un personām, kuras saņem maksas rehabilitācijas pakalpojumus, reģistrējoties SIVA, jāuzrāda šādi dokumenti:

 • pase vai identifikācijas karte
 • izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) par personas vispārējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma uzsākšanas un kurā norādīta informācija:
  • par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai
  • par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanā, atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanā
  • ja, funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas
 • personām ar prognozējamu invaliditāti – statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns
 • ārvalstniekiem - uzturēšanās atļauja

Personīgai lietošanai līdzi jāņem:

 • ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas laikam;
 • ikdienas drēbes, apavi
 • sporta tērps un apavi nodarbībām iekštelpās un ārā
 • ūdens procedūrām – peldkostīms, peldcepure, vienreizlietojama maska bārdai (ja ir bārda),  gumijas čības
 • higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu birste, šampūns u.c)
 • higiēnas preces, inkontinences līdzekļi, vienreizlietojamie paladziņi, kam tas nepieciešams
 • nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes)
 • ausu aizbāžņi
 • SIVA numuros ir aizliegts lietot personīgās elektroierīces - tējkannas, spirāles, gludekļus u.c.