Lūdzam ņemt vērā, ka laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim par iebraukšanu Jūrmalā ir jāmaksā!

Informācija par caurlaidēm no 1. aprīļa līdz 30. septembrim, dodoties uz Sociālas integrācijas valsts aģentūru


No 1. aprīļa līdz 30. septembrim, lai iebrauktu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā, nepieciešams iegādāties caurlaidi. Sociālās integrācijas valsts aģentūras klientiem (izņemot SIVA Koledžu un JPV) ir iespēja saņemt nodevas atbrīvojumu jebkuram transportlīdzeklim, kurš tiek izmantots, lai nokļūtu iestādē stacionāro pakalpojuma saņemšanai. Lai saņemtu caurlaidi, jānoformē pieprasījums šeit: https://epakalpojumi.jurmala.lv/

caurlaides pieprasīšanas iepsējas

Caurlaidi jāpieprasa ne vēlāk kā iebraukšanas dienā un tā ir derīga tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.  Uzturēšanās periods īpašā režīma zonā Jūrmalā (neizbraucot no tās) nav ierobežots.

Pilna informācija pieejama šeit.  

 

Lai mazinātu riskus SIVA darbiniekiem un klientiem inficēties ar Covid-19, ir izstrādāts un apstiprināts "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns pakalpojumu īstenošanai Dubultu prospektā 71, Jūrmalā".

Lūdzam būt atbildīgiem un nepieciešamības gadījumā ievērot pašizolāciju!

Ierodoties saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, jāuzrāda:

 • derīgu sadarbspējīgu sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19 vai sadarbspējīgu sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu (pieejams www.covid19sertifikats.lv)
 • ne vecāku kā trīs dienas pirms pakalpojuma uzsākšanas laboratoriski veiktu negatīvu Covid-19 testu (RNS) vai antigēna testu, vai personāla klātbūtnē veiktu līdzpaņemtu nelietotu ātro SARS-CoV-2 testu

Saņemot SIVA sniegtos pakalpojumus, klientiem jāievēro Iekšējās kārtības noteikumi: 

Iekšējās kārtības noteikumi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma klientiem

Personām, kuras saņem no valsts budžeta finansētu sociālo rehabilitāciju, reģistrējoties SIVA, jāuzrāda šādi dokumenti:

 • pase vai identifikācijas karte
 • izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) par personas vispārējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma uzsākšanas un kurā norādīta informācija:
  • par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai
  • par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanā, atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanā
  • ja, funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas
 • personām ar prognozējamu invaliditāti – statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns
 • ārvalstniekiem - uzturēšanās atļauja

Personām, kuras rehabilitācijas pakalpojumus saņem par maksu, reģistrējoties SIVA, jāuzrāda:

 • pase vai identifikācijas karte

Personīgai lietošanai līdzi jāņem:

 • ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas laikam;
 • ikdienas drēbes, apavi
 • sporta tērps un apavi nodarbībām iekštelpās un ārā
 • ūdens procedūrām – peldkostīms, peldcepure, vienreizlietojama maska bārdai (ja ir bārda),  gumijas čības
 • higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu birste, šampūns u.c)
 • higiēnas preces, inkontinences līdzekļi, vienreizlietojamie paladziņi, kam tas nepieciešams
 • nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes)
 • ausu aizbāžņi
 • SIVA numuros ir aizliegts lietot personīgās elektroierīces - tējkannas, spirāles, gludekļus u.c.