Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionēšanas traucējumiem

Kārtību, kādā personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (uzskatāmas par darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosaka 03.12.2019. MK noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

! Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt, likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts noteic, ka likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62-65 gadiem pieaug pakāpeniski laika periodā no 2014.gada līdz 2025.gadam.

Papildu informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu personām ar funkcionēšanas traucējumiem.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771038, 67771037, 6771034, 67771054, 26543857, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv

Kontaktinformācija:

Eksperte Inese Šmite
Tālrunis: 67771054
E-pasts: Inese.Smite@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Dina Tohva
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Dina.Tohva@siva.gov.lv