Koledžas foto

Koledža

Būtiska informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas klientiem.

Informējam, ka no 13.marta līdz š.g. 14.aprīlim klātienes mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un studijas Koledžā ir pārtrauktas. Mācību un studiju procesu īstenos attālināti. Audzēkņi un studenti par izmaiņām, aktuālajiem jautājumiem un mācību procesa atsākšanu tiks informēti. Lūdzam sekot līdzi informācijai e-klasē.

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums līdz 14.aprīlim nenotiek. Ar klientiem, kuri ir pieteikušies saņemt pakalpojumu, aģentūras speciālisti sazināsies personīgi un informēs par tālāko rīcību.

Informējam arī, ka pieteikties pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem joprojām var zvanot uz tālruņa nr. 29249084 vai rakstot uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv, bet ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros zvanot uz tālr.nr. 26385047 vai rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv.

Jautājumu gadījumā darba laikā lūdzam zvanīt:

 • 22309235 – Jūrmalas profesionālās vidusskolas sociālais darbinieks;
 • 26593295 – Koledžas sociālais darbinieks;
 • 29187093 – Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas sociālais darbinieks.

Jautājumu gadījumā ārpus darba laika lūdzam zvanīt Koledžas sociālajam darbiniekam pa tālruni 26593295 (līdz plkst. 21:00).

Par SIVA Koledžu

Pie mums - SIVA Koledžā - varat iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kas studē SIVA Koledžā?

 • jaunieši pēc vidusskolas;
 • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
 • pieaugušie ar vidējo izglītību;
 • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības:

 • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
 • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
 • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs piedāvājam:

 • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
 • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
 • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
 • speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
 • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
 • ēdināšanu;
 • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Par mācību programmām lasiet šeit.
Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit

Koledžas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi:

Programmas:
 • Grāmatvedība un nodokļi;
 • Mārketings un tirdzniecība.
Programmas:
Programma: Cilvēku resursu vadība.
 
Programma: Viesnīcu servisa vadība.
 
Programma: Surdotulks.