Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

33 483 01 1 

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9.klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums
Pārējiem interesentiem mācības par maksu - 2222,83 EUR gadā

Nodarbinātības apraksts

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku; uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai un datorlietotāju darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

Mācību priekšmeti

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Darba aizsardzība un vide 
 • Rasēšana
 • Datoru loģika
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Perifērijas ierīces un biroja tehnika
 • Programmēšanas valodas
 • Operētājsistēmas
 • Lietojumprogrammas
 • Grafiskā vizualizācija un projektēšanas sistēmas
 • Datorizētā lietvedība
 • Datu bāzes
 • Datortīkli un drošība 
 • Interneta pamati
 • Datorsistēmu uzbūve un tehn.apkope

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Saskarsme
 • Latviešu valoda
 • Pirmā (angļu) un otrā (krievu) svešvaloda 
 • Literatūra
 • Matemātika 
 • Informātika
 • Fizika 
 • Ekonomika 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Tiesību pamati
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (840 st.)

Pavārs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

33 811 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Pavārs
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3PKL) atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4LKI)

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi (5768 stundas)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti, vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti.

Mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sanitārija, higiēna un paškontroles sistēma
 • Prečzinības
 • Darba organizācija virtuvē
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Latvijas kulinārais mantojums
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Veselīgs uzturs
 • Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Profesionālā terminoloģija
 • Uzskaite, atskaite un kalkulācija
 • Lietišķā saskarsme
 • Profesionālās datorprogrammas

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika

Rūpniecības komercdarbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

35b 341 02

Iegūstamā kvalifikācija

Rūpniecības komercdarbinieks 
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Neklātiene 

Īstenošanas ilgums

2 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Rūpniecības komercdarbinieks ir kvalificēts speciālists, kurš var strādāt ražošanas uzņēmuma dažādās komerciālās struktūrvienībās – iepirkšanas un preču realizācijas daļā, noliktavā, grāmatvedībā, personāldaļā; izprot ražošanas procesa organizācijas pamatprincipus uzņēmumā, var nodarboties ar materiālo resursu plānošanas un sagādes, produkcijas realizācijas jautājumu risināšanu, kārtot lietvedību šajā jomā, var veikt saimnieciskas darbības analīzi, ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti, tirgus situācijas izpēti, kā arī pieņemt atbilstošus lēmumus, saskaņā ar LR likumdošanu.

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Lietvedība
 • Lietišķā matemātika
 • Lietišķā informātika 
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Vides un veselības zinības
 • Lietišķā saskarsme
 • Tiesību pamati
 • Ražošanas process un kvalitātes vadība
 • Uzņēmuma darba organizācija un loģistika
 • Praktiskās mācības komercfirmā
 • Personāla vadība
 • Statistikas pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Vadības grāmatvedība un izmaksu analīze
 • Pirmā lietišķā svešvaloda
 • Otrā lietišķā svešvaloda
 • Jaunās tehnoloģijas
 • Komercdarbības pamati un uzņēmējdarbība
 • Ekonomikas pamati
 • Tirgzinības
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Kvalifikācijas prakse (560 st.)