Komercdarbinieks 

Plānots uzsākt īstenot 2024./2025.mācību gadā

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

33 341 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Komercdarbinieks

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9.klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi (5736 stundas)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti vai funkcionēšanas traucējumiem valsts budžeta finansējums

Darba iespējas

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem. Var strādāt, kā pašnodarbināta persona.

Mācību priekšmeti

 

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde
 • Tirgus izpēte
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Pakalpojumu sniegšanas organizēšana
 • Prakse komercdarbībā
 • Komercdarbinieka prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.2.,līmenis)
 • Latviešu valoda I un literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2)
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1., 2. līmenis)
 • Darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
 • Svešvaloda (B1)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda II (C1)
 • Matemātika II
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Izlīdzinošais kurss
 • Darba iespējas
 • Komercdarbinieks strādāt mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā un finanšu pakalpojumos. Var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants
 • Pienākumi
 • Resursu plānošana, sagāde un preču pārdošana un virzīšana tirgū, veikt ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus.
 • Tev piemīt
 • Precizitāte, atbildības sajūta, organizatoriskās prasmes,  spēja pielāgoties nestandarta situācijām un operatīvi rīkoties.

Datorsistēmu tehniķis

 • Izglītības programma
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

33 483 01 1 

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Darba iespējas

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem. Var strādāt, kā pašnodarbināta persona.

Mācību priekšmeti

 

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Datortehnikas komplektēšana un montāža
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Biroja tehnikas apkope un remonts
 • Serveru izvēle un uzstādīšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Datorsistēmu tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Latviešu valoda I un literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I
 • Sports
 • Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts
 • EIKT produktu izstrāde
 • Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
 • Programmēšana I
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Svešvaloda (B1)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Fizika I
 • Svešvaloda II (C1)
 • Matemātika II
 • Valsts aizsardzības mācība 
 • Izlīdzinošais kurss
Darba iespējas

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem. Var strādāt, kā pašnodarbināta persona.

Pienākumi Uzstāda, konfigurē, diagnosticē datortehniku, biroja tehniku, veic vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda lietojumprogrammas darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas.
Tev piemīt Pacietība atbildēt uz dažādiem jautājumiem IT jomā. Tev patīk darboties ar datortehniku un pastāvīgi apgūt aizvien jaunas datorprasmes.