Tirdzniecības zāles darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

22 341 02

Iegūstamā kvalifikācija

Tirdzniecības zāles darbinieks
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Tirdzniecības zāles darbinieks var strādāt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos, izprot preču izvietošanas principus tirdzniecības zālē un plauktos – var veikt to iekraušanu, pārvietošanu, izkraušanu, izvietošanu plauktos un vitrīnās; pieņemt preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbaudīt to atbilstību dokumentiem un tirdzniecības prasībām, prot apkalpot klientus, strādāt ar  dokumentāciju tirdzniecības jomā.

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Pirmā liet.svešvaloda (angļu, vācu)
 • Lietišķā informātika
 • Darījumu matemātika
 • Lietišķā saskarsme
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Higiēnas un sanitārijas pamati
 • Biznesa ekonomikas pamati 
 • Lietvedība un tiesību pamati 
 • Otrā liet.svešvaloda (krievu)
 • Tirdzniecības tehnoloģijas
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Pārtikas/nepārtikas prečzinības
 • Uzskaites pamati
 • Mārketinga komunikācijas pamati
 • Praktiskās mācībās komercfirmā
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)

Šuvēja palīgs

Izglītības programma

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Programmas kods

22 542 021

Iegūstamā kvalifikācija

Šuvēja palīgs
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Šuvēja palīgs var strādāt visu veidu šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos un darbnīcās vadoties pēc instruktāžām, piedalās šūto izstrādājumu izgatavošanas procesā, veicot tā sagatavošanas un noslēguma darbus, kā arī apstrādā šūto izstrādājumu mezglus un detaļas, izmantojot atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus.

Mācību priekšmeti

 

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Lietišķā svešvaloda (angļu vai vācu)
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Darba un saistību tiesības
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Profesionālā saskarsme
 • Vides un veselības zinības
 • Komercdarbības pamati
 • Datormācība
 • Lietišķie aprēķini
 • Materiālmācība
 • Krāsu mācība un kompozīcija
 • Tekstiltehnoloģijas
 • Apģērbu konstruēšana un remonts
 • Šūšanas iekārtas un instrumenti
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)

Montāžas darbu atslēdznieks

Izglītības programma

Metālapstrāde

Programmas kods

22 521 01 1

Iegūstamā kvalifikācija

Montāžas darbu atslēdznieks
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Montāžas darbu atslēdznieks var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves un aparātbūves uzņēmumos, atslēdznieku mehāniskās apstrādes un montāžas iecirkņos un prot apstrādāt detaļas, izgatavot vienkāršas detaļas, montēt, remontēt, un pārbaudīt tās, veikt ierīču apkopi, asināt vienkāršus darba instrumentus.

Mācību priekšmeti

 

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Fizika
 • Lietišķā informātika
 • Darījumu matemātika
 • Lietišķā saskarsme
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Vēsture un tiesību pamati
 • Rasēšana
 • Materiālmācība
 • Elektrotehnikas pamati
 • Montāžas darbi
 • Atslēdznieku darba tehnoloģija
 • Atslēdznieku darbi
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)