Dārzkopis

Izglītības programma

Dārzkopība

Programmas kods

20T 622 001

Iegūstamā kvalifikācija

Dārzkopis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Botānika
 • Augļkopība
 • Puķkopība
 • Dārzeņkopība
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Mehanizācija
 • Augsnes mācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Prakse (240 st.) 
Darba iespējas Individuālajās saimniecībās, siltumnīcās, botāniskajos dārzos, dārzkopības izmēģinājuma stacijās
Pienākumi Kvalificēta speciālista uzraudzībā veikt augsnes sagatavošanas, augu sēšanas, stādīšanas, kopšanas, novākšanas, produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas darbus.
Tev piemīt Precizitāte, atbildība, pacietība, spēja kopt augus no sēkliņas līdz ziedošam augam dobē.

Florists

Izglītības programma

Floristika

Programmas kods

20T 817 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Florists

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Augu sortiments
 • Botānika un augu fizioloģija
 • Floristikas materiālu mācība
 • Kompozīcija un krāsu mācība
 • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas
 • Likumdošana un tiesiskie pamati
 • Lietišķā saskarsme
 • Datormācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Florists var strādāt gan uzņēmumā kā nodarbinātais, gan individuāli kā pašnodarbināta persona.
Pienākumi Izgatavot izstrādājumus no florālā materiāla, pielietojot floristikas pamattehnoloģijas, nodrošina augu, ziedu un floristikas izstrādājumu kvalitāti darba/tirdzniecības telpās, apkalpo klientus un piedalās telpu noformēšanā.
Tev piemīt Radošums, mākslinieciskā iztēle, pacietība, gaumes izjūta, precizitāte.

Noliktavas darbinieks

Izglītības programma Komerczinības
Programmas kods 20T 341 02 1
Iegūstamā kvalifikācija

Noliktavas darbinieks

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšējā izglītība Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa, klātiene
Īstenošanas ilgums 960 stundas
Iegūstamais izglītības dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums.
Nodarbinātības apraksts Sagatavots noliktavas darbinieks, kas pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku.

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbības pamatprincipi
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna
 • Noliktavas uzskaites pamati
 • Lietišķā datormācība
 • Tirgzinības
 • Lietvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikalos, noliktavās.
Pienākumi Veikt preču un materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, izvietošanu noliktavā, pārvietošanu no ražotnes, izsūtīšanu no uzņēmuma, kā arī uzskaiti noliktavā un dokumentu noformēšanu. Pārzināt noliktavas plānus, noliktavu iekārtas un tehniku.
Tev piemīt Precizitāte, atbildības sajūta, spēja pielāgoties nestandarta situācijām un operatīvi rīkoties.

Koksnes materiālu apstrādātājs

Izglītības programma

Koka izstrādājumu izgatavošana

Programmas kods

10T 543 04 1

Iegūstamā kvalifikācija

Koksnes materiālu apstrādātājs

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2880 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Kokapstrādes tehnoloģija
 • Materiālmācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Vides aizsardzība
 • Lietišķie aprēķini
 • Profesionālā svešvaloda
 • Datormācība
 • Kokapstrāde
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Prakse
Darba iespējas Kokapstrādes komercdarbības un individuālajos uzņēmumos.
Pienākumi

Spēt veikt koksnes mehānisko apstrādi kvalificēta speciālista vadībā, izgatavot sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus.

Tev piemīt Roku veiklība, precizitāte, uzmanība, matemātiskā domāšana.

Veļas mazgātājs un gludinātājs

Izglītības programma

Mājturība

Programmas kods

10T 814 01

Iegūstamā kvalifikācija

Veļas mazgātājs un gludinātājs

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavo kvalificētu speciālistu, kurš var veikt nepieciešamā apģērba tīrīšanas veida izvēli,  apģērba un citu tekstilizstrādājumu tīrīšanas, gludināšanas un iepakošanas pienākumus, prot savā darbā izmantot dažādas apģērba tīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, var veikt kvalitatīvu klientu apkalpošanu veļas mazgāšanas iestādē.

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ķīmiskie procesi tekstīliju kopšanā
 • Datormācība
 • Tekstīliju veidi un to kopšana, simboli
 • Šķiedru un materiālu raksturojums, veidi
 • Apģērbu kopšanas iekārtas
 • Veļas iedalījums, mazgāšana un pēcapstrāde
 • Praktiskās mācības veļas mazgāšanā
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas, medicīnas un sociālās aprūpes iestādes.
Pienākumi Noteikt apģērba tīrīšanas veidu,  veikt apģērba un citu tekstilizstrādājumu tīrīšanu, gludināšanu un iepakošanu, izmantot dažādas apģērba tīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, apkalpot klientus.
Tev piemīt Precizitāte, atbildība, rūpes par tīrību, spēja strādāt intensīvos darba apstākļos.

Pavāra palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Pavāra palīgs

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1204 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā saskarsme
 • Datormācība
 • Profesionālā terminoloģija
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Pārtikas produktu zinības
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Uzskaite, tehnoloģiskās kartes un kalkulācija
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas
 • Prakse
Darba iespējas Strādā ēdināšanas uzņēmumos.
Pienākumi Sagatavot iekārtas un aprīkojumu, veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavot ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģijas un pavāra norādījumus.
Tev piemīt Pacietība, precizitāte, atbildība, spēja strādāt intensīvi, spēja strādāt komandā.

Konditora palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Konditora palīgs

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

684 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 • Sanitārija un higiēna
 • Datormācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Konditorijas izstrādājumu tehnoloģijas pamati
 • Konditorijas aprīkojums
 • Pārtikas prečzinības pamati
 • Konditorejas izstrādājumu noformēšana
 • Saskarsme
 • Konditorijas izstrādājumu izgatavošana
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos.
Pienākumi Sagatavot izejvielas darbam, gatavot vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavot sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus.
Tev piemīt Pacietība, precizitāte, atbildība, spēja strādāt komandā.

Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

30T 483 01 1

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis 

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Serveru izvēle un uzstādīšana
 • EIKT drošības poliktikas veidošana
 • Datorsistēmu tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts
 • Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
Darba iespējas

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem. Var strādāt, kā pašnodarbināta persona.

Pienākumi Uzstāda, konfigurē, diagnosticē datortehniku, biroja tehniku, veic vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda lietojumprogrammas darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas.
Tev piemīt

Pacietība atbildēt uz dažādiem jautājumiem IT jomā. Tev patīk darboties ar datortehniku un pastāvīgi apgūt aizvien jaunas datorprasmes.

Datoru lietošana

Izglītības programma

Informācijas ievadīšanas operators 

Programmas kods

30T 483 01 1

Iegūstamā kvalifikācija

Datoru lietošana

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

720 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēku drošība
 • Datormācība
 • Informācijas ievadīšanas tehnoloģijas
 • Profesionālā saskarsme
 • Biroja darba organizācija
 • Darba tiesības
 • Prakse (240 stundas)
Darba iespējas

Informācijas ievadīšanas operators iegūst prasmes darbā ar datoru lietojumprogrammu izmantošanā, ievadīt informāciju datu bāzē un var strādāt veikalos, tirdzniecības centros, vairumtirdzniecības bāzēs, preču noliktavās.