Dārzkopis

Izglītības programma

Dārzkopība

Programmas kods

20T 622 001

Iegūstamā kvalifikācija

Dārzkopis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Dārzkopis, kurš speciālista vadībā  spēj veikt dārzkopja  darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Botānika
 • Augļkopība
 • Puķkopība
 • Dārzeņkopība
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Mehanizācija
 • Augsnes mācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Florists

Izglītības programma

Floristika

Programmas kods

20T 817 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Florists

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Florists, kas spēj veikt florista darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Augu sortiments
 • Botānika un augu fizioloģija
 • Floristikas materiālu mācība
 • Kompozīcija un krāsu mācība
 • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas
 • Likumdošana un tiesiskie pamati
 • Lietišķā saskarsme
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (480 st.)

Koksnes materiālu apstrādātājs

Izglītības programma

Koka izstrādājumu izgatavošana

Programmas kods

10T 543 04 1

Iegūstamā kvalifikācija

Koksnes materiālu apstrādātājs

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2880 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Galdnieka palīgs, kas spēs kvalificēta speciālista vadībā veikt koksnes mehānisko apstrādi, izgatavot sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Kokapstrādes tehnoloģija
 • Materiālmācība
 • Rasējumu lasīšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Vides aizsardzība
 • Lietišķie aprēķini
 • Profesionālā svešvaloda
 • Datormācība
 • Kokapstrāde
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (440 st.)

Lietvedis

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
(Sekretariāta un biroja darbs)

Programmas kods

32 346 01

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Atestāts par arodizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Lietvedis strādā iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās un veic dokumentēšanu, dokumentu uzskaiti, reģistrāciju, pieņemšanu, nosūtīšanu, apgrozību, izpildes kontroli un saglabāšanu. Lietvedis veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo oriģināla atvasinājumus, kā arī atbild uz korespondencēm un savas kompetences ietvaros sazinās ar klientiem, izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus.

Noliktavas darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

20T 341 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Noliktavas darbinieks

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavots noliktavas darbinieks, kas pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbības pamatprincipi
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna
 • Grāmatvedības pamati un uzskaite
 • Lietišķā datormācība
 • Tirgzinības
 • Lietvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Veļas mazgātājs un gludinātājs

Izglītības programma

Mājturība

Programmas kods

10T 814 01

Iegūstamā kvalifikācija

Veļas mazgātājs un gludinātājs
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavo kvalificētu speciālistu, kurš var veikt nepieciešamā apģērba tīrīšanas veida izvēli,  apģērba un citu tekstilizstrādājumu tīrīšanas, gludināšanas un iepakošanas pienākumus, prot savā darbā izmantot dažādas apģērba tīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, var veikt kvalitatīvu klientu apkalpošanu veļas mazgāšanas iestādē.

Mācību priekšmeti

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Ķīmiskie procesi tekstīliju kopšanā
 • Vides un veselības zinības
 • Tekstīliju veidi un to kopšana, simboli
 • Šķiedru un materiālu raksturojums, veidi
 • Apģērbu kopšanas iekārtas
 • Veļas iedalījums un mazgāšana
 • Mazgāšanas pēcapstrāde
 • Praktiskās mācības veļas mazgāšanā
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Fiziskās aktivitātes 
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Pavāra palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Pavāra palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1204 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Pavāra palīgs strādā ēdināšanas uzņēmumos: veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, gatavo kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātu.

Mācību priekšmeti

 • Saskarsme
 • Datorzinību pamati
 • Veselības mācība
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
 • Darba aizsardzība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Pārtikas produktu zinības
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 
 • Uzskaite un kalkulācija
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)

Konditora palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Konditora palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

684 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Konditora palīgs sagatavo izejvielas darbam, gatavo vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavo sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus. Strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Mācību priekšmeti

 • Sanitārija un higiēna
 • Ražošanas organizācija konditorijā
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Konditorijas izstrādājumu tehnoloģijas pamati
 • Konditorijas aprīkojums
 • Pārtikas prečzinības pamati
 • Konditorijas izstrādājumu noformēšana
 • Saskarsme
 • Praktiskās mācības konditorijas darbos
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Informācijas ievadīšanas operators

Izglītības programma

Datoru lietošana

Programmas kods

20T 482 001

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas ievadīšanas operators
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

720 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Informācijas ievadīšanas operators iegūst prasmes darbā ar datoru lietojumprogrammu izmantošanā, ievadīt informāciju datu bāzē un var strādāt veikalos, tirdzniecības centros, vairumtirdzniecības bāzēs, preču noliktavās.

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēku drošība
 • Datormācība
 • Informācijas ievadīšanas tehnoloģijas
 • Profesionālā saskarsme
 • Biroja darba organizācija
 • Darba tiesības
 • Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

30T 483 01 1

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis 
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Datorsistēmu tehniķis var strādāt mazās organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem: uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt, novērst kļūmes un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, sniegt konsultācijas par datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

Mācību priekšmeti

 

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Datoru loģika
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Perifērijas ierīces un biroja tehnika
 • Programmēšanas valodas
 • Operētājsistēmas
 • Lietojumprogrammas
 • Datortīkli un drošība
 • Datorsistēmu uzbūve un tehniskā apkope
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)