Veļas mazgātājs un gludinātājs

Izglītības programma

Mājturība

Programmas kods

10T 814 01

Iegūstamā kvalifikācija

Veļas mazgātājs un gludinātājs
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavo kvalificētu speciālistu, kurš var veikt nepieciešamā apģērba tīrīšanas veida izvēli,  apģērba un citu tekstilizstrādājumu tīrīšanas, gludināšanas un iepakošanas pienākumus, prot savā darbā izmantot dažādas apģērba tīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas, var veikt kvalitatīvu klientu apkalpošanu veļas mazgāšanas iestādē.

Mācību priekšmeti

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Ķīmiskie procesi tekstīliju kopšanā
 • Vides un veselības zinības
 • Tekstīliju veidi un to kopšana, simboli
 • Šķiedru un materiālu raksturojums, veidi
 • Apģērbu kopšanas iekārtas
 • Veļas iedalījums un mazgāšana
 • Mazgāšanas pēcapstrāde
 • Praktiskās mācības veļas mazgāšanā
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Fiziskās aktivitātes 
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Pavāra palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Pavāra palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1204 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Pavāra palīgs strādā ēdināšanas uzņēmumos: veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, gatavo kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātu.

Mācību priekšmeti

 • Saskarsme
 • Datorzinību pamati
 • Veselības mācība
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos
 • Darba aizsardzība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Pārtikas produktu zinības
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 
 • Uzskaite un kalkulācija
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)

Konditora palīgs

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Programmas kods

20T 811 021

Iegūstamā kvalifikācija

Konditora palīgs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Bez izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

684 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Konditora palīgs sagatavo izejvielas darbam, gatavo vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavo sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus. Strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Mācību priekšmeti

 • Sanitārija un higiēna
 • Ražošanas organizācija konditorijā
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Konditorijas izstrādājumu tehnoloģijas pamati
 • Konditorijas aprīkojums
 • Pārtikas prečzinības pamati
 • Konditorijas izstrādājumu noformēšana
 • Saskarsme
 • Praktiskās mācības konditorijas darbos
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Informācijas ievadīšanas operators

Izglītības programma

Datoru lietošana

Programmas kods

20T 482 001

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas ievadīšanas operators
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

720 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Informācijas ievadīšanas operators iegūst prasmes darbā ar datoru lietojumprogrammu izmantošanā, ievadīt informāciju datu bāzē un var strādāt veikalos, tirdzniecības centros, vairumtirdzniecības bāzēs, preču noliktavās.

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēku drošība
 • Datormācība
 • Informācijas ievadīšanas tehnoloģijas
 • Profesionālā saskarsme
 • Biroja darba organizācija
 • Darba tiesības
 • Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

30T 483 01 1

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis 
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Datorsistēmu tehniķis var strādāt mazās organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem: uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt, novērst kļūmes un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, sniegt konsultācijas par datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

Mācību priekšmeti

 

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Datoru loģika
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Perifērijas ierīces un biroja tehnika
 • Programmēšanas valodas
 • Operētājsistēmas
 • Lietojumprogrammas
 • Datortīkli un drošība
 • Datorsistēmu uzbūve un tehniskā apkope
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)

Elektroiekārtu montētājs

Izglītības programma

Elektriskās iekārtas

Programmas kods

20T 522 03 1

Iegūstamā kvalifikācija

Elektrotehnikas montētājs
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 67811704

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1040 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Atestāts par arodizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Elektronikas montētājs veic darbu elektronikas remonta uzņēmumos, elektronikas tirdzniecības uzņēmumos, uzņēmumos ar programmējamo automātisko vadības sistēmu. Elektronikas montētājs montē un remontē elektromehāniskas ierīces.

Mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Rasēšana
 • Atslēdznieku darbi 
 • Elektrotehnikas pamati
 • Elektronikas pamati
 • Elektromērījumi 
 • Elektroiekārtas
 • Automātika 
 • Elektroiekārtu montāža
 • Elektroiekārtu ekspluatācija

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Saskarsme
 • Pirmā svešvaloda (angļu}
 • Latviešu valoda
 • Matemātika 
 • Informātika
 • Fizika 
 • Ekonomika 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Darba un saistību tiesības
 • Kvalifikācijas prakse (840 st.)