Izglītības programma

Informācijas tehnoloģijas

Programmas kods

41481

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (3 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studiju maksa gadā

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Datorsistēmu un datortīklu administrators prot uzstādīt un konfigurēt datortehniku, veikt sīkus datortehnikas remontus, instalēt un konfigurēt programmatūru, administrēt servisu un failu sistēmu, nodrošināt datorsistēmas un datortīklu drošību, konsultēt lietotājus un novērst problēmas;
strādāt lietotāja saskarnes vidē.

Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, studiju programma Informācijas tehnoloģijas ir akreditēta līdz 2023.gada 30.jūnijam.