Studiju programma

Viesnīcu servisa vadība

Programmas kods

41811

Iegūstamā kvalifikācija

Viesnīcu pakalpojumu organizators

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala,  tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Nepilna laika neklātiene (2,5 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studiju maksa gadā

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, pārzina svešvalodas profesionālajā jomā.

Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, studiju programma Viesnīcu servisa vadība ir akreditēta līdz 2024. gada  31. decembrim.