Izglītības programma

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmas kods

41481

Iegūstamā kvalifikācija

Programmētājs

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (3 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studiju maksa gadā

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Programmētājs prot lietot programmatūras izstrādes rīkus, veidot un atkļūdot programmas, projektēt algoritmus un datu struktūras, analizēt programmas kodu, programmēt, izmantojot interneta tehnoloģijas, lietot programmatūras testēšanas paņēmienus, veikt sistēmu analīzi un projektēšanu.

Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, studiju programma Lietišķo sistēmu programmatūra ir akreditēta līdz 2023.gada 30.jūnijam.