Advanced search
    Clear filters
    Prezentācijas slaids, kurā angļu valodā aprakstīti izaicinājumi ar kuriem nākas saskarties
    Ilustratīvs attēls - uz galda stāv baltas papīra lapas. Uz vienas no tām tiek rakstīts ar pildspalvu.