Advanced search
    Clear filters
    Prezentācijas slaids, kurā angļu valodā aprakstīti izaicinājumi ar kuriem nākas saskarties
    Tiešsaistes tikšanās skats - kreisajā pusē viens no Norvēģijas sociālā uzņēmuma prezentācijas slaidiem, labajā pusē redzami tikšanās dalībnieki