Advanced search
    Clear filters
    Prezentācijas slaids, kurā angļu valodā aprakstīti izaicinājumi ar kuriem nākas saskarties
    Viena Mariaberg klienta izveidotie darbi, kas atgādina no konstruktora izveidotus robotus.
    Konferenču telpā ap galdiem sēž cilvēki un skatās uz ekrāna esošo prezentāciju