Ilustratīva informācija par iespēju personām ar invaliditāti iegūt izglītību Jūrmalā. Atvērto durvju dienas tiešsaistē 20., 21. un 22.aprīlī
Informatīvs materiāls par to, ka informāciju par SIVS sniegtajiem profesionālās rehabilitācijas, profesionālās piemērotības noteikšanas, kā arī transportlīdzekļu pielāgošanas pakalpojumu var saņemt tuvāk mājām - klientu apkalpošanas centros