Paplašinātā meklēšana
    Notīrīt filtrus
    Informatīvs paziņojums: Aicinām uz ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr. 9.1.4.1/16/I/001 noslēguma tiešsaistes konferenci 28.septembrī plkst.10.30
    ESF projekta absolventu un darbinieku kopbilde
    Tiešsaistes diskusijas "Var tāpat!" dalībnieku kopbilde. Labajā malā redzams arī surdotulks