Statuss:
Īstenošanā
ES
Uz galda novietoti zaļi baloni ar dāvaniņām un violetas gladiolas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra saņēma apstiprinājumu KA1 mobilitāšu īstermiņa projekta nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanai saskaņā ar programmas Erasmus+ 1. pamatdarbību “Personu mobilitāte mācību nolūkos”. 

Sākot ar 2022. gada 1. novembri 18 mēnešu laikā četriem SIVA izglītojamajiem būs iespēja doties īstermiņa (piecas darba dienas) mācību mobilitātēs, savukārt, astoņiem SIVA speciālistiem būs iespēja doties darba ēnošanas vizītēs.

Darba ēnošanas vizītēs dalībnieki varēs pavadīt noteiktu laika posmu praksē uzņēmējorganizācijā citā valstī, novērojot kolēģus, ekspertus vai citus praktizējošus speciālistus to ikdienas darbā, lai iegūtu jaunas idejas.

Īstermiņa mācību mobilitātē PIA apguvēji varēs pavadīt mācību periodu ārvalstīs PIA nodrošinātajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura darbojas PIA jomā vai darba tirgū. Mācību periodā katram dalībniekam būs noteikta individuāla mācību programma.

Programmas Erasmus+ mobilitātes darbību mērķis ir sniegt mācīšanās iespējas personām un atbalstīt profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāju un citu profesionālās izglītības un apmācības jomā strādājošu organizāciju internacionalizācijas stiprināšanu un institucionālo attīstību.

Projektu Erasmus+ līdzsfinansē Eiropas Savienība, kopējais piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir  27585,00 EUR.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Līdzfinansē Eiropas Savienība